Åbners 1. melding

Antal HP Jævn fordeling Ikke jævn fordeling Melding
0-11 se dog spærremeldinger Meld PAS
22+ Meld 2 klør
====> 15-17 Meld 1 NT
====> 20-21 Meld 2 NT
====> 12-14 Meld 1 i farve og meld NT billigst muligt i næste runde
====> 18-19 Meld 1 i farve og meld NT med 1 spring i næste runde
========> 12-21 Meld 1 i farve
Spærremeldinger
6-11 og ikke 4-farve major Hvis 6 ruder, hjerter, spar og mindst 2 honnører i farven Spærremeld med 2 i farven
6-11 og ikke 4-farve major Hvis 7 i farven og mindst 2 honnører i farven Spærremeld med 3 i farven
6-11 og ikke 4-farve major Hvis 8-9 i farven og mindst 2 honnører i farven Spærremeld med 4 i farven
6-11 Hvis 10-11 i farven og mindst 2 honnører i farven Spærremeld med 5 i farven, hvis minor ellers 4 i farven
6-11 Hvis 12 i farven Spærremeld med 6 i farven
6-11 Hvis 13 i farven Spærremeld med 7 i farven

Meldinger 1 i farve
Meld altid længste farve først
Meld den laveste, hvis to eller tre 4-farver
Meld den højeste, hvis to 5/6-farver

Tip!
En nem måde at konstatere om man har en jævn hånd.
Tæl trumfpoint i alle 4 farver
Har du mere end 1 trumfpoint, så har du en IKKE en jævn hånd