Generelt

Farvernes rangorden
Spar
Hjerter
Ruder
Klør
Spar og hjerter kaldes også majorfarver
Ruder og klør kaldes også minorfarver


Honnørpoint
4 HP Es
3 HP Konge
2 HP Dame
1 HP Bonde

Trumfpoint
3 TP Renonce
2 TP Singleton
1 TP Doubleton
TP må tælles med når der er findet fit (8 trumfer tilsammen)

Udgang/slem
3 NT kræver 25/26 HP
4 Spar/Hjerter kræver 25/26 HTP
5 Ruder/Klør kræver 28/29 HTP
Lilleslem kræver 33-36 HP/HTP
Storeslem kræver 37+ HP/HTP

3-trins-raket for svarer
  6-  9 HP (HTP) støtte billigst muligt
10-12 HP (HTP) støtte m/enkeltspring
13-15 HP (HTP) støtte m/dobbeltspring

3-trins-raket for åbner
12-15 HP (HTP) støtte billigst muligt
16-18 HP (HTP) støtte m/enkeltspring
19-21 HP (HTP) støtte m/dobbeltspring