Generelt

Blackwood (kun i farvekontrakt)
4 NT spørger efter esser
Svar på 4 NT:
5 klør = 0 eller 4 esser
5 Ruder = 1 es
5 hjerter = 2 esser
5 spar = 3 esser


5 NT spørger efter konger (garanterer alle esser)
Svar på 5 NT:
6 klør = 0 eller 4 konger
6 Ruder = 1 konge
6 hjerter = 2 konger
6 spar = 3 konger


Stayman
Efter 1 NT / 2 NT kan man spørge efter 4-farve major med meldingen 2/3 klør
Kræver dog mindst HP til invitation til udgang (9+HP/5+HP)

Jacoby (transfer)
Efter 1 NT (2 NT) kan man med 5+-farve i majorfarve, overføre til hjerter/spar med meldingerne 2(3) ruder/2(3) hjerter

Ved NT meldeforløb spørges ikke efter esser, men følgende benyttes:
4 NT invitation til lilleslem (med max. meld 6 NT ellers PAS)
.....man kan dog vise 16 HP ved at melde 5 NT
5 NT invitation til storeslem (med max. meld 7 NT ellers 6NT)
6 NT lilleslem(vi skal ikke højere)
7 NT storeslem